Ngô Đức Sơn

Ngày sinh: 21/10/1975

Ngày vào ngành: 1/9/1996

Những chức vụ đã trải qua.

1996 - 2000 GV - TPTĐ Trường THCS Tam Hợp.

2000 - 2005 Phó hiệu trưởng trường THCS Văn Lợi.

2006 - 2016 Hiệu trưởng THCS Văn Lợi.

2016 - nay Hiệu trưởng THCS Thị Trấn.